Certifieringar & Policies

Våra certifieringar & policies

Burseryd Mekaniska AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Nedan kan du ladda ner våra kvalitets- och miljöcertifieringar samt vår miljöpolicy (PDF).

Miljöpolicy
GDPR
ISO 9001
ISO 14001

© Copyright Burseryd Mekaniska AB